Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Ο κύκλος

Καμπύλες γραμμές: τόσο όμορφες, τόσο εύκολες! Μετά από τόσες ευθείες με τα τε­τρά­πλευ­ρα, έφτασε η ώρα τους με τον κύκλο, την τέλεια κλειστή καμπύλη...


Στο σχολείο μάς εντυπωσίασε το π. Προέρχεται από το αρχικό γράμμα της λέ­ξης «πε­ρι­φέ­ρει­α» και έχει καθιερωθεί διεθνώς.

Η ακριβής τιμή του περιλαμβάνει άπειρα δεκαδικά ψηφία που δεν ε­πα­να­λαμ­βά­νο­νται ποτέ με την ίδια σειρά!

Τα πρώτα 50 δεκαδικά ψηφία του π είναι:

3,14159265358979323846264338327950288419716939937510

Κατά τους λίγους τελευταίους αιώνες έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για τον υπολογισμό όλο και περισσότερων ψηφίων. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί πε­ρισ­σό­τε­ρα από πέντε τρισεκατομμύρια!


ΚΕΙΜΕΝΟ: el.wikipedia.org. ΕΙΚΟΝΕΣ: ΒΜ Μαθηματικών Ε΄ τάξης, stavrochoros.pblogs.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε προσεκτικά και ελέγχουμε πριν τη δημοσίευση. Απαγορεύονται τα greeklish (τα σχόλια θα διαγράφονται) και τα ορθογραφικά τέρατα!

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ