Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Δύσκολα ρήματα

 Ρήματα.  Οι βασιλιάδες των προτάσεων. Μερικά παρουσιάζουν δυσκολίες. Μας έρ­χο­νται από τα αρχαία ελληνικά, είναι όμως τόσο ωραία (και χρήσιμα!) που δεν έ­χου­με άλλη επιλογή: πρέπει να τα μάθουμε.

Ζητήσατε και άλλα παραδείγματα για τα ρήματα που ακολουθούν. Η επιθυμία σας για μάθηση είναι διαταγή (και υποχρέωσή μου!). Τοποθετήστε τα στον πα­ρα­τα­τι­κό, ελέγξτε με για τυχόν λάθος και ασκήστε το γλωσσικό σας έν­στι­κτο...

 Α 


* Όπως το θεωρούμαι κλίνονται τα ρήματα: αγνοούμαι, αδικούμαι, αθλούμαι, αι­τού­μαι, αιωρούμαι, αμφισβητούμαι, απειλούμαι, αποτελούμαι, αρκούμαι, α­σκού­μαι, δυσαρεστούμαι, εκδικούμαι, εκπροσωπούμαι, εξαιρούμαι, εξαντλούμαι, ε­ξα­σκού­μαι, κατηγορούμαι, μιμούμαι, παραιτούμαι, προηγούμαι, σκληραγωγούμαι, στε­ρού­μαι, τοποθετούμαι, φιλοξενούμαι, ψυχαγωγούμαι, ωθούμαι, ωφελούμαι κ.ά.

* Όπως το εγγυώμαι κλίνονται τα ρήματα: ανακλώμαι, αναρριχώμαι, απατώμαι, βρυ­χώ­μαι, διερωτώμαι, εξαρτώμαι κ.ά.

 Β 


* Όπως το παράγω κλίνονται και άλλα σύνθετα με το άγω: ανάγω, αναπαράγω, α­πά­γω, διάγω, διεξάγω, εισάγω, εξάγω, επανεξάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω κ.ά.

ΕΙΚΟΝΕΣ: ΒΜ Γλώσσας Ε΄ τάξης (γ΄ τεύχος)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε προσεκτικά και ελέγχουμε πριν τη δημοσίευση. Απαγορεύονται τα greeklish (τα σχόλια θα διαγράφονται) και τα ορθογραφικά τέρατα!

ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΑ