Οκτώ χρόνια μετά τη δημιουργία του, το ιστολόγιο ανανεώνεται εμφανισιακά. Οι όμορφες αναμνήσεις επανέρχονται...

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Πλανήτες

Από την Γκρέτα Αστεράκη

Οι πλανήτες σύμφωνα με τον σύγχρονο ορισμό της Διεθνούς Αστρονομικής Έ­νω­σης είναι ουράνια σώματα που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Δι­α­θέ­τουν επαρκή μάζα και βαρύτητα ώστε να έχουν αποκτήσει σφαιρικό σχήμα και κυ­ρι­αρ­χούν στην τροχιακή ζώνη στην οποία κινούνται. Τα σώματα που κα­λύ­πτουν τα πρώτα δύο κριτήρια αλλά όχι αυτό της κυριαρχίας στην τροχιά τους ό­ταν δεν είναι δορυφόροι, λέγονται «πλανήτες νάνοι».

Ο μέχρι σήμερα πιο αποδεκτός κατάλογος πλανητών από τους οχτώ παρακάτω πλα­νή­τες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, όπως φαίνονται:
1. Ερμής
2. Αφροδίτη
3. Γη
4. Άρης
5. Δίας
6. Κρόνος
7. Ουρανός
8. Ποσειδώνας
Ο Πλούτωνας από το 2006 έπαψε να θεωρείται επίσημος πλανήτης του Ηλιακού συ­στή­μα­τος, αλλά πλανήτης νάνος που ανήκει στη ζώνη του Kuiper. Αυτή η ά­πο­ψη ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια με την ανακάλυψη σωμάτων πέρα από την τρο­χιά του Πλούτωνα που είναι παρόμοια ή και μεγαλύτερα σε μέγεθος απ’ αυ­τόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε προσεκτικά και ελέγχουμε πριν τη δημοσίευση. Απαγορεύονται τα greeklish (τα σχόλια θα διαγράφονται) και τα ορθογραφικά τέρατα!

Διαβάστηκαν περισσότερο τον τελευταίο μήνα: