Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Δύσκολα ρήματα

 Ρήματα.  Οι βασιλιάδες των προτάσεων. Μερικά παρουσιάζουν δυσκολίες. Μας έρχονται από τα αρχαία ελληνικά, είναι όμως τόσο ωραία (και χρήσιμα!) που δεν έχουμε άλλη επιλογή: πρέπει να τα μάθουμε.

Ζητήσατε και άλλα παραδείγματα για τα ρήματα που ακολουθούν. Η επιθυμία σας για μάθηση είναι διαταγή (και υποχρέωσή μου!). Τοποθετήστε τα στον παρατατικό, ελέγξτε με για τυχόν λάθος και ασκήστε το γλωσσικό σας ένστικτο...

 Α 

*Όπως το θεωρούμαι κλίνονται τα ρήματα: αγνοούμαι, αδικούμαι, αθλούμαι, αιτούμαι, αιωρούμαι, αμφισβητούμαι, απειλούμαι, αποτελούμαι, αρκούμαι, ασκούμαι, δυσαρεστούμαι, εκδικούμαι, εκπροσωπούμαι, εξαιρούμαι, εξαντλούμαι, εξασκούμαι, κατηγορούμαι, μιμούμαι, παραιτούμαι, προηγούμαι, σκληραγωγούμαι, στερούμαι, τοποθετούμαι, φιλοξενούμαι, ψυχαγωγούμαι, ωθούμαι, ωφελούμαι κ.ά.

*Όπως το εγγυώμαι κλίνονται τα ρήματα: ανακλώμαι, αναρριχώμαι, απατώμαι, βρυχώμαι, διερωτώμαι, εξαρτώμαι κ.ά.

 Β 

*Όπως το παράγω κλίνονται και άλλα σύνθετα με το άγω: ανάγω, αναπαράγω, απάγω, διάγω, διεξάγω, εισάγω, εξάγω, επανεξάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω κ.ά.

ΕΙΚΟΝΕΣ: ΒΜ Γλώσσας Ε΄ τάξης (γ΄ τεύχος)

14 σχόλια:

maria tsikritsakh είπε...

πως κλινεται το θεωρουμαι στις αλλες εγκλισεις του ενεστωτα


δάσκαλος98 είπε...

Η υποτακτική είναι εύκολη όπως πάντα: να θεωρούμαι, να θεωρείσαι κτλ.
Η προστακτική δε σχηματίζεται και δανείζεται τους τύπους της υποτακτικής: να θεωρείσαι - να θεωρείστε.

Ανώνυμος είπε...

πως κλινεται το εγγυωμαι στις υπολοιπες εγκλισεις

δάσκαλος98 είπε...

Η υποτακτική του Ενεστώτα είναι εύκολη όπως πάντα: να εγγυώμαι, να εγγυάσαι κτλ.
Η προστακτική του Ενεστώτα δε σχηματίζεται και δανείζεται τους τύπους της υποτακτικής: να εγγυάσαι - να εγγυάστε.
Στον αόριστο τα ρήματα αυτά είναι φυσιολογικά: εγγυήθηκα (οριστική), να εγγυηθώ (υποτακτική), εγγυήσου-εγγυηθείτε (προστακτική).

Ανώνυμος είπε...

Πώς είναι ο παρατατικός του θεωρούμαι ;

δάσκαλος98 είπε...

Μόνο το τρίτο πρόσωπο είναι εύχρηστο: θεωρούνταν. Στα άλλα πρόσωπα το ρήμα σχηματίζει τύπους που μας ξενίζουν (λιγότερο ή περισσότερο) και δε χρησιμοποιούνται συχνά: θεωρούμουν - θεωρούσουν, θεωρούμασταν - θεωρούσασταν. Δείτε σχετικά το κεφάλαιο της σχολικής Γραμματικής εδώ.

Ανώνυμος είπε...

Ο παρατατικός τού ρ. θεωρούμαι είναι εύχρηστος στα πρόσωπα γ' ενικού και γ' πληθυντικού: εθεωρείτο / εθεωρούντο ή θεωρούνταν. Δεν δικαιολογείται ο τύπος θεωρούνταν ως γ' πρόσωπο ενικού αριθμού, διότι απλούστατα το τ δηλώνει γ' πρόσωπο ενικού ενώ το γ' πρόσωπο τού πληθυντικού έχει ντ. Ο ενεστώτας τού ρήματος είναι και οδηγός: θεωρείται (γ' ενικού), θεωρούνται (γ' πληθυντικού).

δάσκαλος98 είπε...

Σχετικά με το τ και το ντ αυτή είναι και η δική μου γλωσσική αίσθηση. Ωστόσο, στο σχολείο έχουμε σημείο αναφοράς το βιβλίο της Γραμματικής (βλ. σύνδεσμο στο προηγούμενο σχόλιό μου).

Unknown είπε...

Πώς κλινεται το ρημα εισάγω στο συνοπτικό μέλλοντα_

δάσκαλος98 είπε...

Θα εισαγάγω, θα εισαγάγεις κτλ. Βγαίνει από το "εισήγαγα" του Αορίστου.

Κωνσταντίνα Παπασταμούλου είπε...

Το προσάγω πως γίνεται στον ενεστώτα παραστατικό εξ.μελ. Συνοπτικό μελλοντα αόριστο παρακείμενο και υπερσιντελικο

δάσκαλος98 είπε...

Παρατήρησε τη δεύτερη εικόνα και κάνε τις αναγκαίες αλλαγές: προσάγω, προσήγα κ.ο.κ.

Unknown είπε...

Πως κλίνεται το ρήμα Εξαπατώμαι?

δάσκαλος98 είπε...

Όπως το «εγγυώμαι» της πρώτης εικόνας: εξαπατώμαι, εξαπατάσαι κ.ο.κ.

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε προσεκτικά και ελέγχουμε πριν τη δημοσίευση. Απαγορεύονται τα greeklish (τα σχόλια θα διαγράφονται) και τα ορθογραφικά τέρατα!