Οκτώ χρόνια μετά τη δημιουργία του, το ιστολόγιο ανανεώνεται εμφανισιακά. Οι όμορφες αναμνήσεις επανέρχονται...

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Γεωγραφικά διαμερίσματα και
διοικητικές περιφέρειες

 Α 
Στη χώρα μας υπάρχουν εννέα μεγάλες περιοχές, οι οποίες έχουν ορισμένα ι­δι­αί­τε­ρα γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία. Τις περιοχές αυτές τις ονομάζουμε γε­ω­γρα­φι­κά διαμερίσματα.

Η ηπειρωτική Ελλάδα χωρίζεται σε έξι γεωγραφικά διαμερίσματα και η νη­σιω­τι­κή Ελλάδα σε τρία.


Τα 6+3 γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

 Β 
Για την καλύτερη οργάνωση της ζωής μας, το κράτος χώρισε τη χώρα σε δε­κα­τρείς περιφέρειες. Ο χωρισμός αυτός έχει γίνει με βάση τα κοινά γε­ω­μορ­φο­λο­γι­κά, κλιματικά και άλλα στοιχεία που επικρατούν σε συγκεκριμένες περιοχές αλ­λά και τις οικονομικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Η ηπειρωτική Ελλάδα χωρίζεται σε εννιά διοικητικές περιφέρειες και η νη­σιω­τι­κή Ελλάδα σε τέσσερις.

Οι 9+4 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας

Από τον Ιανουάριο του 2011 κάθε περιφέρεια υποδιαιρείται σε περιφερειακές ε­νό­τη­τες. Οι περισσότερες ταυτίζονται με τους παλαιούς νομούς που βλέπουμε στους χάρτες του σχολείου.

ΑΣΚΗΣΗ


Παρατηρήστε τον κενό χάρτη και προσπαθήστε να θυμηθείτε το όνομα κάθε πε­ρι­φέ­ρει­ας. Ελέγχετε με τη βοήθεια του προηγούμενου χάρτη!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΜ Γεωγραφίας Ε΄ τάξης. ΧΑΡΤΕΣ: el.wikipedia.org, magrathea.eetaa.gr, el.wikipedia.org

1 σχόλιο:

Μυρτώ Αστεριάδου είπε...

Μπράβο κύριε πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση!!! Μας βοηθάει και για να τα μάθουμε κιόλας--))

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε προσεκτικά και ελέγχουμε πριν τη δημοσίευση. Απαγορεύονται τα greeklish (τα σχόλια θα διαγράφονται) και τα ορθογραφικά τέρατα!

Διαβάστηκαν περισσότερο τον τελευταίο μήνα: