Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Δημιουργία και διευρύνσεις της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε το 1952 από 6 χώρες με την ονομασία «Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα» (ΕΚΑΧ). Το 1957 αναβαθμίστηκε και μετονομάστηκε σε «Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα» (ΕΟΚ). Το 1992 μετεξελίχθηκε στην «Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΕΕ).

Στην αρχική ένωση συμμετείχαν 6 χώρες, οι οποίες μετά από διαδοχικές διευρύνσεις έγιναν 27.

 1952: Δημιουργία της ΕΕ 
Η ΕΚΑΧ των «

Η πρώτη μορφή της ΕΕ, η ΕΚΑΧ, συγκροτείται το 1952 από τρεις μεγάλες χώρες (Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία) και τρεις μικρότερες (Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο). Μετά από πέντε χρόνια μετονομάζεται σε ΕΟΚ.

 1973: Η πρώτη διεύρυνση 
Η ΕΟΚ των «9»

Το 1973 η ΕΟΚ διευρύνεται για πρώτη φορά. Εισέρχονται στην Κοινότητα τρεις νέες χώρες: η Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία.

 1981: Η δεύτερη διεύρυνση 
Η ΕΟΚ των «10»

Το 1981 η ΕΟΚ διευρύνεται για δεύτερη φορά. Εισέρχεται μία νέα χώρα, η Ελλάδα.

 1986: Η τρίτη διεύρυνση 
Η ΕΟΚ των «12»

Το 1986 η ΕΟΚ διευρύνεται για τρίτη φορά. Εισέρχονται δύο νέες χώρες: η Ισπανία και η Πορτογαλία.

 1990: Η τέταρτη διεύρυνση 
Η νέα ΕΟΚ των «12»

Το 1990 η Ανατολική Γερμανία ενσωματώνεται στη Δυτική, γίνεται τμήμα της ενιαίας πλέον Γερμανίας και, επομένως, περιοχή της ΕΟΚ. Δυο χρόνια αργότερα η ΕΟΚ μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκή Ένωση.

 1995: Η πέμπτη διεύρυνση 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση των «15»

Το 1995 η ΕΕ διευρύνεται για πέμπτη φορά. Εισέρχονται τρεις νέες χώρες: η Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία.

 2004: Η έκτη διεύρυνση 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση των «25»

Το 2004 η ΕΕ διευρύνεται για έκτη φορά. Εισέρχονται δέκα νέες χώρες: η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Μάλτα και η Κύπρος.

 2007: Η έβδομη διεύρυνση 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση των «27»

Το 2007 η ΕΕ διευρύνεται για έβδομη φορά. Εισέρχονται δύο νέες χώρες: η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα 

Κατεβάστε όλους τους χάρτες σε μία animation εικόνα gif από εδώ.

ΕΙΚΟΝΕΣ: http://europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε προσεκτικά και ελέγχουμε πριν τη δημοσίευση. Απαγορεύονται τα greeklish (τα σχόλια θα διαγράφονται) και τα ορθογραφικά τέρατα!